Bouwontwikkeling

 

Interfacet Bouwontwikkeling is een bouwadviesbureau. In deze hoedanigheid begeleiden wij voor derden het ontwikkelingstraject in bouwprojecten. Omdat wij objectief willen zijn hanteren we een methode waarbij we geen deel uitmaken van de winst en risico dragende partners. Om diezelfde objectiviteit te waarborgen hebben we veelal geen vaste samenwerkingsverbanden, maar gaan we per project op zoek naar de meest geschikte bouwpartners.

 

Veelal begeleiden we de ontwikkeling van bouwprojecten vanaf de initiatieffase. Dit heeft tot voordeel dat we van meet af aan kunnen toezien op, en zorgen voor, een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Deze werkwijze heeft als resultaat dat onze projecten in alle opzichten verantwoord ontwikkeld worden.

 

Het bijzondere van de door ons geoptimaliseerde werkwijze is dat we naast het streven naar een hoge mate van efficiency en kwaliteit, ook streven naar het zo min mogelijk beperken van de keuzemogelijkheden van de toekomstige gebruiker. Bovendien bieden we de mogelijkheid een project geheel of gedeeltelijk “instapklaar” op te leveren. Daarnaast is het toepassen van een milieubewuste bouwmethode, waarvan de kwaliteit uit stijgt boven vergelijkbare traditioneel gebouwde projecten, voor ons altijd de eerste keuze. De toe te passen bouwmethode wordt door ons altijd eerst afgestemd op de locatie en de haalbaarheid. Pas in een later stadium wordt deze afgestemd op de wensen van de aannemer.

 

Kortom: een bouwmethode die resulteert in een gezonder leef- en werkklimaat, geringere energiekosten, goede geluidsisolatie, kortere bouwtijd en door van de “Legolisering in de bouw” goed gebruik te maken: kwaliteit. 

  • vermijd fouten uit het verleden
  • onderzoek en pak successen uit het verleden
  • innoveer en bereken uw weg naar toekomstig rendament

 

 

 


Uitvoerend in bouwkundige ontwikkelingen en techniek