VO tot besteks- fase documenten

Interfacet heeft door zijn jarenlange ervaring een database aan fase documenten gegenereerd, die met de juiste invalshoek het noodzakelijke vastleggen mogelijk maakt.

vanuit de traditionele bouwfase zoals initiatief, schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestekfase, zijn diverse documenten beschikbaar. Door in het oog houden van werken van grof naar fijn, voor massa naar detail enz is door Interfacet op efficiente manier structuur aan te brengen. Wij ontzorgen u als opdrachtgever van deze vastlegging per fase, toetsen de haalbaarheid, besteden uit en beperken de risico’s. Schroom niet om contact op te nemen. enkele voorbeelden zijn toegevoegd.

de data base zal onregelmatig worden aangevuld en geactualiseerd.

 


Uitvoerend in bouwkundige ontwikkelingen en techniek